Warsztaty – kucharz małej gastronomii

Warsztaty dostępne w pakiecie:

35,00zł

  • opowieść o pieczeniu pizzy
  • opieka kucharza podczas warsztatów
  • kompozycja własnej pizzy
  • soczek
  • dyplom kucharza małej gastronomii potwierdzający uczestnictwo dziecka w warsztatach